Katalog Reklamace

Reklamace

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
Zde máte možnost vyplnit formulář: Odstoupení od kupní smlouvy

Žádáte-li o odstranění vady Vámi zakoupeného výrobku vyplňte tento formulář: Uplatnění práva z vadného plnění

Uplatňujete-li právo na dodání nového zboží z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí vyplňte tento formulář: Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku