Katalog Prohlášení o ochraně osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

Prohlášení o ochraně osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

Informace o kupujících-fyzických osobách, jakož i všech fyzických osobách, které jednají ve vztahu k Prodávajícímu jménem kupujících-právnických osob, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.


Registrační číslo společnosti Apollo store vydané Úřadem pro ochranu osobních údajů je 00047703. Výše uvedené osoby (zákazníci) uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího, tento souhlas může být ze strany zákazníka písemně odvolán.

Osobní údaje budou uchovávány a shromažďovány pouze za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání zboží dle kupní smlouvy, provedení reklamace a úkonů souvisejících, jakož i pro archivní účely Prodávajícího o provedených nákupech, pro účely poskytování případných slev a jiných výhod pro zákazníky.

Registrovaní kupující mají právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich kontrolu a opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Změny osobních údajů lze provést přes uživatelský účet v sekci Nastavení účtu. Též je možné v této sekci údaje vymazat přes odkaz Zrušení účtu.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Prodávající nepředává žádné další osobě. Prodávající v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, předá některé údaje dopravci.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu či Kupujícímu přes jeho uživatelský účet, nikoli jakýmkoli třetím osobám.

Osobní údaje poskytnuté Kupujícím jsou uchovávány po dobu aktivního účtu zákazníka na internetových stránkách Apollo store.

Tyto podmínky nabývají dne 25. května 2018
Apollo store a.s.